Có tất cả 18 sản phẩm

Xe đạp tập thể dục

Hiển thị 9 12 18 24

Xe đạp tập Fuji Luxury MK100

4.700.000
Khuyến mại: MK100
Chức năng

Cố định

Màu sắc

Đỏ – Đen

Thương hiệu

BH Fitness

Xe đạp tập phòng tập SP 3000Pro

6.500.000
Khuyến mại: SP3000PRO
Chức năng

Cố định

Màu sắc

Đỏ

Thương hiệu

Xe đạp tập Spin Bike JN55

3.000.000
Khuyến mại: JN55
Chức năng

Cố định

Màu sắc

Xanh – Đen

Xe đạp tập thể dục Air Bike

2.390.000
Khuyến mại: AirBike
Trọng lượng 5 kg
Chức năng

Cố định

Màu sắc

Xám

Thương hiệu

Đình Vũ

Xe đạp tập thể dục BC 89502

5.900.000
Khuyến mại: BC-89502
Chức năng

Toàn thân

Màu sắc

Xám – Vàng

Thương hiệu

Xe đạp tập thể dục Elip MOFIT SP510

5.150.000
Khuyến mại: SP510
Chức năng

Toàn thân

Màu sắc

Trắng

Thương hiệu

Mofit

Xe đạp tập thể dục HQ 1800

6.000.000
Khuyến mại: HQ-1800
Chức năng

Toàn thân

Màu sắc

Đen

Thương hiệu

Xe đạp tập thể dục HQ 6180

3.990.000
Khuyến mại: HQ-6180
Chức năng

Cố định

Màu sắc

Đen – Xám

Thương hiệu

Xe đạp tập thể dục HQ-007

5.890.000
Khuyến mại: HQ-007
Chức năng

Cố định

Màu sắc

Vàng – Đen

Thương hiệu

Xe đạp tập thể dục K2085

4.750.000
Khuyến mại: K2085
Trọng lượng 5 kg
Chức năng

Toàn thân

Màu sắc

Trắng – Xanh

Thương hiệu

Đình Vũ

Xe đạp tập thể dục MOFIT Enjoy 220

6.250.000
Khuyến mại: ENJOY 220
Chức năng

Toàn thân

Màu sắc

Trắng – Đỏ, Trắng – Xanh

Thương hiệu

Mofit

Xe đạp tập thể dục Orbitrac KPR-40100

2.590.000
Khuyến mại: KPR-40100
Chức năng

Toàn thân

Màu sắc

Xám